15 grudnia 2019 roku zakończył się projekt "Kosakowski Klub Seniora" prowadzony przez Fundację FLY. Przy współfinansowaniu z budżetu gminy Kosakowo od 2013 roku grupa Seniorów z terenu gminy Kosakowo korzystała z bogatej oferty zajęć. W latach 2013-2019 w projekcie udział wzięło 560 osób. Aktywizacja Seniorów w gminie Kosakowo możliwa była dzięki zaangażowaniu ponad 100 wolontariuszy prowadzących zajęcia. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu - wolontariuszom, animatorom Klubu i drogim Seniorom - składamy najserdeczniejsze podziękowania. Dziękujemy także władzom gminy Kosakowo za przychylność i pomoc w realizacji projektu aktywizacji starszych mieszkańców gminy.

Wszystkich Seniorów zapraszamy na zajęcia po sąsiedzku, do Gdyni, do Fundacji FLY. Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć dla Seniorów można znaleźć tutaj.

Built with from JoomlaShine